Spelregels en richtlijnen

De Splash Awards worden volgens de volgende Spelregels georganiseerd:

Spelregels en richtlijnen

Definitie van de Nederlandse Splash Awards

Het bestuur van Stichting Drupal Nederland heeft besloten dat er door de stichting periodiek een Splash Award zal worden uitgereikt. Deze traditie werd in het leven geroepen door de Drupal community om de beste Drupal projecten in een welverdiend spotlight te plaatsen.

 1. De Nederlandse Splash Awards richt zich op de Nederlands-talige Drupal markt. Ieder bedrijf dat geregistreerd is in het handelsregister in Nederland of België kan deelnemen.
Cases
 1. Er wordt een fee van €150 (exclusief BTW) gerekend voor elk ingediend project. Wanneer een case is aangemeld wordt een factuur per e-mail verzonden naar de contactpersoon van de inschrijving. Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.
 2. Per bedrijf mogen maximaal 3 cases ingediend worden, hieronder vallen ook inzendingen in combinatie met andere bedrijven.
 3. Bij een inzending door een combinatie van bedrijven zal op het eventuele certificaat of op de trofee de naam van de combinatie worden vermeld.
 4. Een project mag niet eerder een Splash Award gewonnen hebben.
 5. Een project moet live staan en in gebruik zijn. Leden van de jury moeten cases kunnen beoordelen zoals elke gebruiker van de website of het systeem. Voor tools en platforms die een login vereisen, moeten inzendingen ook logingegevens bevatten die consistent zijn met de ervaring van daadwerkelijke gebruikers. Als deze niet worden verstrekt, wordt de casus beoordeeld op basis van de screenshots en de ingediende casusvideo.
 6. Wanneer de te beoordelen inzending een module of klein(er) onderdeel van een groter project betreft moet dit duidelijk zijn in de beschrijving. Dit overkoepelende project hoeft niet per se een Drupal project te zijn, zolang de inzending maar wel een Drupal case betreft.
 7. Een case moet in het huidige (2023) of vorige (2022) kalenderjaar zijn ontwikkeld/gelanceerd, tenzij er aangetoond kan worden dat er in deze periode significant aan het project is doorontwikkeld en er majeure verbeteringen zijn gedaan op het gebied van design, techniek of functionaliteit. Voorbeeld: Een upgrade van Drupal 8 naar 9 of 10 wordt in deze niet als majeur gekenmerkt, een volledige rebuild van een Drupal 7 wel.
 8. Formuleer de case in het Engels in verband met onze internationale jury.
 9. Alleen compleet aangeleverde cases worden in behandeling genomen.
 10. De jury beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
Jurering en Jury
 1. In elke categorie worden minimaal drie en maximaal vier projecten genomineerd door de jury. Als men na een eerste stemming niet tot vier projecten kan komen wegens een gelijk aantal punten, zal er een tweede stemronde plaatsvinden. 
 2. Als er minder dan drie inzendingen zijn voor een categorie dan komt deze categorie te vervallen. De organisatie zal samen met de inzenders kijken of de inzendingen wellicht mee kunnen doen in een andere categorie. Als dit niet mogelijk is zullen de deelnemers de betaalde fee terug ontvangen.
 3. Indien er meer dan 8 kwalitatieve inzendingen zijn voor een categorie kunnen deze inzendingen worden opgesplitst in twee aparte categorieën.
 4. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om een case naar een andere categorie te verplaatsen.
 5. De juryleden worden op de website van de Splash Awards bekend gemaakt.
 6. Bij gelijke scores voor de 1e prijs zal de jury een tweede stemronde houden om een winnaar te selecteren.
 7. Bij gelijke scores voor de 2e prijs zullen deze inzendingen allemaal winnen.
 8. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen worden alle projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. In het geval dat leden van de jury op enige manier verbonden zijn met een ingezonden project, zullen deze leden niet mogen stemmen op het project in kwestie.
 9. De vakjury beoordeelt alle ingezonden cases (bekijk de criteria). De 4 cases met de hoogste score zijn genomineerd voor de award.
 10. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen mogen organisaties die een case insturen de Splash Awards niet sponsoren. Ook in het geval dat een (potentiële) sponsor niet deelneemt, maar toch gelinkt kan worden aan een van de andere deelnemers kan de organisatie de inzending weigeren.
Genomineerden
 1. Genomineerden dienen bij voorkeur fysiek aanwezig te zijn tijdens de award uitreiking om kans te maken op de prijs.
Uitslag
 1. De winnaar ontvangt twee Drupal Splash Awards in de categorie waarin wordt meegedaan, één voor de ontwikkelaar en één voor de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de tweede prijs.
 2. Extra trofeeën kunnen door de winnaars worden bijbesteld tegen een vergoeding van €100 (exclusief BTW).
 3. Alle genomineerde cases ontvangen twee certificaten, een voor de ontwikkelaar en een voor de opdrachtgever.
 4. Over de uitslag en toekenning van de Splash Awards kan niet worden gecorrespondeerd.
Stichting Drupal Nederland
 1. De gehele inzending mag gebruikt worden door de Stichting Drupal Nederland ter promotie van de Splash Awards en/of Drupal.
 2. In lijn met de Drupal-filosofie houden we een transparante boekhouding die met een duidelijke omschrijving van de inkomsten en uitgaven aan de community ter beschikking wordt gesteld. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat we de evenementenlocatie, sprekers en presentaties organiseren en alle benodigde middelen en PR rondom het evenement realiseren.
 3. Indien het evenement winst maakt, zal deze winst door de Stichting Drupal Nederland worden aangewend voor de promotie van Drupal in Nederland.
Voorbehoud
 1. Het bestuur van Stichting Drupal Nederland behoudt zich het recht voor om bepalingen van onderhavig reglement en de samenstelling van de jury geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

 

Overige bepalingen

Meld je case aan voor de Splash Awards via dit inschrijfformulier

Het aanmaken van een case op splashawards.nl bestaat uit de volgende elementen:

 • Bedrijfsgegevens van de indiener(s)
 • Opdrachtgever, url website waar de case te zien is, datum publicatie en categorie waarvoor wordt aangemeld.
 • Korte omschrijving van de case (maximaal 50 woorden).
 • Doelstelling waarbij het vraagstuk en de verwachting opdrachtgever wordt beschreven (maximaal 250 woorden).
 • Omschrijving van het resultaat en waarom de case onderscheidend is (zoveel mogelijk onderbouwing met cijfers). Aandachtspunten: samenwerking, innovatie, lancering, on budget on time, usability en design, ROI en strategy. Maximaal 250 woorden.
 • Minimaal drie afbeeldingen van de case, conform de instructie van het inschrijfformulier. Door het inzenden van beeldmateriaal wordt automatisch toestemming gegeven voor publicatie. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicaties van de Splash Awards, Stichting Drupal Nederland, mediapartners en voor de presentatie bij de uitreiking van de awards.

Door het aanmelden van een case geef je de jury automatisch toestemming voor het benaderen van de opdrachtgever.