Spelregels en richtlijnen

De Splash Awards worden volgens de volgende Spelregels georganiseerd:

 1. De Nederlandse Splash Awards richt zich op de Nederlands-talige Drupal markt. Ieder bedrijf dat geregistreerd is in Nederland of België kan deelnemen.
 2. Er wordt een fee van €150 gerekend voor elk ingediend project.
 3. Per bedrijf mogen maximaal 3 cases ingediend worden. Dat kunnen 3 verschillende cases zijn, maar ook 1 case die in 3 verschillende categorieën wordt ingezonden.
 4. Bij een inzending door een combinatie van bedrijven zal op het eventuele certificaat of op de trofee alleen de naam van de hoofdinzender worden vermeld.
 5. Een project mag niet eerder een  Splash Award gewonnen hebben.
 6. Een project moet live staan en in gebruik zijn.
 7. Een case moet in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld/gelanceerd, tenzij er aangetoond kan worden dat er in het afgelopen jaar significant aan het project is doorontwikkeld waarbij er majeure verbeteringen zijn gedaan op het gebied van design, techniek of functionaliteit. Een upgrade van Drupal 8 naar 9 wordt in deze niet als majeur gekenmerkt, een volledige rebuild van een Drupal 7 wel.
 8. In elke categorie worden minimaal drie en maximaal vier projecten genomineerd door een jury. Als men na een eerste stemming niet tot vier projecten kan komen wegens een gelijk aantal punten, zal er nogmaals gestemd worden voor de projecten in kwestie.  
 9. Als er minder dan drie inzendingen zijn voor een categorie dan komt deze categorie te vervallen. De organisatie zal samen met de inzenders kijken of de inzendingen wellicht mee kunnen doen in een andere categorie. Als dit niet mogelijk is zullen de deelnemers de betaalde fee terug ontvangen.
 10. Indien er meer dan 8 kwalitatieve inzendingen zijn voor een categorie kunnen deze inzendingen worden opgesplitst in twee aparte categorieën.
 11. Formuleer je case in het Engels ivm onze internationale jury.
 12. De jury kiest de winnaars uit de drie of vier nominaties. Als twee genomineerden het zelfde aantal punten hebben, zal de jury nogmaals stemmen om een winnaar te bepalen.
 13. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen worden alle projecten beoordeeld door een onafhankelijke jury. In het geval dat leden van de jury op enige manier verbonden zijn met een ingezonden project, zullen deze leden niet mogen stemmen op het project in kwestie.
 14. De vak-jury beoordeelt alle ingezonden cases (bekijk de criteria). De 4 cases met de hoogste score zijn genomineerd voor de award.
 15. Bij gelijke scores van de jury zal de jury een tweede stemronde houden.
 16. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen mogen organisaties die een case insturen de Splash Awards niet sponsoren. Ook in het geval dat een (potentiële) sponsor niet deelneemt, maar toch gelinkt kan worden aan een van de andere deelnemers kan de organisatie de sponsoring weigeren.
 17. De winnaar ontvangt twee Drupal Splash Awards in de categorie waarin werd meegedaan, een voor de ontwikkelaar en een voor de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de tweede prijs.
 18. Extra trofeeën kunnen door de winnaars worden bijbesteld tegen een vergoeding van €100.
 19. Alle genomineerde cases ontvangen twee certificaten, een voor de ontwikkelaar en een voor de opdrachtgever.
 20. De titel, algemene beschrijving en screenshots mogen gebruikt worden door de Stichting Drupal Nederland ter promotie van Drupal.
 21. In lijn met de Drupal-filosofie houden we een transparante boekhouding die met een duidelijke omschrijving van de inkomsten en uitgaven aan de community ter beschikking wordt gesteld. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat we de evenementenlocatie, sprekers en presentaties organiseren en alle benodigde middelen en PR rondom het evenement realiseren.
 22. Indien het evenement winst maakt, zal deze winst door de Stichting Drupal Nederland worden aangewend voor de promotie van Drupal in Nederland.